Κατηγορίαπηγάδι
Γενικές πληροφορίες για τη διαχείριση νερού
Γραπτές μαρτυρίες
Υλικά κατάλοιπα
Όνομα
Άλλες ονομασίες
Χρήση δημόσια/ιδιωτικήΙδιωτική
Εποχή κατασκευής/πρώτης αναφοράς(δεν έχει οριστεί)
Αιώνας(δεν έχει οριστεί)
Έτος(δεν έχει οριστεί)
ΝομόςΗρακλείου
ΕπαρχίαΜονοφατσίου
ΟικισμόςΜουσούτα
Θέση (αρχική)(δεν έχει οριστεί)
Θέση (σημερινή)(δεν έχει οριστεί)
Περιγραφή

9 Απριλίου 1674: Αναφορά σε σπίτι στο χωριό Μουσούτα του ναχιγέ Ρίζου, το οποίο περιλαμβάνει δεξαμενή και πηγάδι και αποτελεί αντικείμενο αφιέρωσης στη συνοικία του Σουλτανικού Τζαμιού.

Δείτε την εγγραφή στον "Αρχαιολογικό Άτλαντα"
Βιβλιογραφία

Μαρία Βαρούχα, Φωτεινή Χαιρέτη και Μαρίνος Σαρηγιάννης, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Πέμπτος Κώδικα, 1673/1675, Μέρος Α΄, επιμ. Ελισάβετ Ζαχαριάδου, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2008, σελ. 225-6 αρ.367.