δεξαμενή Ηγουμενείου ή στέρνα του Ηγουμένου

Κατηγορίαδεξαμενή
Γενικές πληροφορίες για τη διαχείριση νερού
Γραπτές μαρτυρίες
Υλικά κατάλοιπα
Όνομαδεξαμενή Ηγουμενείου ή στέρνα του Ηγουμένου
Άλλες ονομασίες
Χρήση δημόσια/ιδιωτική
Εποχή κατασκευής/πρώτης αναφοράς(δεν έχει οριστεί)
Αιώνας(δεν έχει οριστεί)
Έτος(δεν έχει οριστεί)
ΝομόςΡεθύμνου
ΕπαρχίαΡεθύμνου
Οικισμός(δεν έχει οριστεί)
Θέση (αρχική)(δεν έχει οριστεί)
Θέση (σημερινή)(δεν έχει οριστεί)
Περιγραφή

Η δεξαμενή Ηγουμενείου ή στέρνα του Ηγουμένου βρίσκεται βόρεια της Μονής Αρκαδίου, περίπου στα 80 μέτρα. Το νερό της συλλεγόταν από τα δώματα της βορειοανατολικής πλευράς της Μονής και μεταφερόταν στη δεξαμενή με υπόγειο αγωγό.

Δείτε την εγγραφή στον "Αρχαιολογικό Άτλαντα"
Βιβλιογραφία

Σταυριδάκης, Κλεόνικος, «Οι δρόμοι και ο πολιτισμός του νερού στο Αρκάδι», Νέα Χριστιανική Κρήτη, 34 (2015-2016), σελ. 141