πηγάδι στις Πετρώνες

Κατηγορίαπηγάδι
Γενικές πληροφορίες για τη διαχείριση νερού
Γραπτές μαρτυρίες
Υλικά κατάλοιπα
Όνομαπηγάδι στις Πετρώνες
Άλλες ονομασίες
Χρήση δημόσια/ιδιωτική
Εποχή κατασκευής/πρώτης αναφοράς(δεν έχει οριστεί)
Αιώνας(δεν έχει οριστεί)
Έτος(δεν έχει οριστεί)
ΝομόςΡεθύμνου
ΕπαρχίαΡεθύμνου
Οικισμός(δεν έχει οριστεί)
Θέση (αρχική)Μονή Αρκαδίου
Θέση (σημερινή)(δεν έχει οριστεί)
Περιγραφή

Το πηγάδι στις Πετρώνες βρίσκεται λίγα μέτρα από το μιτάτο Πετρώνες. Η διάμετρος του είναι περίπου 1 μ. και το βάθος του 3 μ. Η αποκλειστική χρήση του ήταν η κάλυψη των καθημερινών αναγκών του μιτάτου σε νερό. Το καλοκαίρι το πηγάδι στέρευε.

Δείτε την εγγραφή στον "Αρχαιολογικό Άτλαντα"
Βιβλιογραφία

Σταυριδάκης, Κλεόνικος, «Οι δρόμοι και ο πολιτισμός του νερού στο Αρκάδι», Νέα Χριστιανική Κρήτη, 34 (2015-2016), σελ. 170.