Πετροπήγαδο

Κατηγορίαπηγάδι
Γενικές πληροφορίες για τη διαχείριση νερού
Γραπτές μαρτυρίες
Υλικά κατάλοιπα
ΌνομαΠετροπήγαδο
Άλλες ονομασίες
Χρήση δημόσια/ιδιωτική
Εποχή κατασκευής/πρώτης αναφοράς(δεν έχει οριστεί)
Αιώνας(δεν έχει οριστεί)
Έτος(δεν έχει οριστεί)
ΝομόςΡεθύμνου
ΕπαρχίαΡεθύμνου
Οικισμός(δεν έχει οριστεί)
Θέση (αρχική)Μονή Αρκαδίου
Θέση (σημερινή)(δεν έχει οριστεί)
Περιγραφή

Το Πετροπήγαδο βρίσκεται βορειοδυτικά, περίπου 500 μέτρα από το μιτάτο του Μάρκου. Έχει διάμετρο 1 μ. και βάθος 1,5 μ. Η χρήση του ήταν καθαρά ποιμενική. Επειδή το πηγάδι είναι λαξεμένο σε βράχο, άρα χωρίς πηγή (φλέβα νερού), γέμιζε μόνο από τα νερά της βροχής. Σήμερα, η περιοχή που βρίσκεται το πηγάδι δεν ανήκει στην ιδιοκτησία της Μονής.

Δείτε την εγγραφή στον "Αρχαιολογικό Άτλαντα"
Βιβλιογραφία

Σταυριδάκης, Κλεόνικος, «Οι δρόμοι και ο πολιτισμός του νερού στο Αρκάδι», Νέα Χριστιανική Κρήτη, 34 (2015-2016), σελ. 175.