το πηγάδι του Γιάσαφη

Κατηγορίαπηγάδι
Γενικές πληροφορίες για τη διαχείριση νερού
Γραπτές μαρτυρίες
Υλικά κατάλοιπα
Όνομα το πηγάδι του Γιάσαφη
Άλλες ονομασίες
Χρήση δημόσια/ιδιωτική
Εποχή κατασκευής/πρώτης αναφοράς(δεν έχει οριστεί)
Αιώνας(δεν έχει οριστεί)
Έτος(δεν έχει οριστεί)
ΝομόςΡεθύμνου
ΕπαρχίαΡεθύμνου
Οικισμός(δεν έχει οριστεί)
Θέση (αρχική)Μονή Αρκαδίου
Θέση (σημερινή)(δεν έχει οριστεί)
Περιγραφή

 Του Γιάσαφη το πηγάδι βρίσκεται στου Λαγουδόματου, μέσα στο νεοφυτεμένο δασάκι, λίγα μέτρα βόρεια από τον δημόσιο δρόμο. Δυστυχώς, όταν έγιναν οι εργασίες για το φύτεμα του δασύλλιου, χωματουργικό μηχάνημα μπάζωσε και εξαφάνισε το πηγάδι. Η χρήση του παλαιότερα ήταν καθαρά ποιμενική.

Δείτε την εγγραφή στον "Αρχαιολογικό Άτλαντα"
Βιβλιογραφία

Σταυριδάκης, Κλεόνικος, «Οι δρόμοι και ο πολιτισμός του νερού στο Αρκάδι», Νέα Χριστιανική Κρήτη, 34 (2015-2016), σελ. 177.