Μυλαράκι ή Καμαρική του Διονυσίου

Κατηγορίαυδρόμυλος
Γενικές πληροφορίες για τη διαχείριση νερού
Γραπτές μαρτυρίες
Υλικά κατάλοιπα
ΌνομαΜυλαράκι ή Καμαρική του Διονυσίου
Άλλες ονομασίες
Χρήση δημόσια/ιδιωτική
Εποχή κατασκευής/πρώτης αναφοράς(δεν έχει οριστεί)
Αιώνας(δεν έχει οριστεί)
Έτος(δεν έχει οριστεί)
ΝομόςΡεθύμνου
ΕπαρχίαΡεθύμνου
Οικισμός(δεν έχει οριστεί)
Θέση (αρχική)Μονή Αρκαδίου
Θέση (σημερινή)(δεν έχει οριστεί)
Περιγραφή

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1950, στην περιοχή του αρκαδιώτικου φαραγγιού λειτουργούσαν 19 νερόμυλους, από τους οποίους οι πρώτοι πέντε ανήκαν στη Μονή Αρκαδίου. Σήμερα, από αυτούς τους πέντε σώζονται μόνο οι τρείς.  "Μυλαράκι" ή  "Καμαρική του Διονυσίου"  ονομάζεται μύλος, ο οποίος βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του φαραγγιού. Μετά από αυτόν αρχίζουν οι νερόμυλοι του χωριού Πίκρης. Έχει κτιστεί σε απόκρημνη θέση και για αυτό τον λόγο έχει μικρες διαστάσεις, σε αυτές οφείλεται και το όνομα του Μυλαράκι. Η δεύτερη ονομασία του Καμαρική του Διονυσίου οφείλεται στην καμάρα που είχε κατασκευαστεί στο μυλαύλακο για να διευκολύνει την πρόσβαση στον μύλο. Η καμάρα ταυτίστηκε με το όνομα του Διονύσιου Ψαρουδάκη, ιερομόναχου και ηγούμενου της Μονής Αρκαδίου. Η λειτουργία του μύλου σταμάτησε στις αρχές του 1900.

Δείτε την εγγραφή στον "Αρχαιολογικό Άτλαντα"
Βιβλιογραφία

Σταυριδάκης, Κλεόνικος, «Οι δρόμοι και ο πολιτισμός του νερού στο Αρκάδι», Νέα Χριστιανική Κρήτη, 34 (2015-2016), σελ. 187.