ο νερόμυλος της Αγίας Παρασκευής

Κατηγορίαυδρόμυλος
Γενικές πληροφορίες για τη διαχείριση νερού
Γραπτές μαρτυρίες
Υλικά κατάλοιπα
Όνομαο νερόμυλος της Αγίας Παρασκευής
Άλλες ονομασίες
Χρήση δημόσια/ιδιωτική
Εποχή κατασκευής/πρώτης αναφοράς(δεν έχει οριστεί)
Αιώνας(δεν έχει οριστεί)
Έτος(δεν έχει οριστεί)
ΝομόςΡεθύμνου
ΕπαρχίαΡεθύμνου
Οικισμός(δεν έχει οριστεί)
Θέση (αρχική)Μονή Αρκαδίου
Θέση (σημερινή)(δεν έχει οριστεί)
Περιγραφή

Νερόμυλος στο φαράγγι του Αγίου Αντωνίου βόρεια του ναού της Αγίας Παρασκευής. Ο νερόμυλος διθέτει εντυπωσιακό υδατόπυργο χτισμένο από μονόλιθες πέτρες. Το πλήθος των πηγών που υπάρχουν στη γύρω περιοχή επέτρεπε τη λειτουργία του μύλου όλο τον χρόνο. Ο νερόμυλος ήταν ενεργός το 1866.

Δείτε την εγγραφή στον "Αρχαιολογικό Άτλαντα"
Βιβλιογραφία

Σταυριδάκης, Κλεόνικος, «Οι δρόμοι και ο πολιτισμός του νερού στο Αρκάδι», Νέα Χριστιανική Κρήτη, 34 (2015-2016), σελ. 193.