Κατηγορίαλουτρό (ή χαμάμ)
Γενικές πληροφορίες για τη διαχείριση νερού
Γραπτές μαρτυρίες
Υλικά κατάλοιπα
Όνομα
Άλλες ονομασίες
Χρήση δημόσια/ιδιωτικήΙδιωτική
Εποχή κατασκευής/πρώτης αναφοράςΟθωμανική
Αιώνας17ος
Έτος1671
ΝομόςΗρακλείου
ΕπαρχίαΤεμένους
ΟικισμόςΗράκλειο
Θέση (αρχική)συνοικία Οδηγήτριας/ περιοχή Καινούριας Πόρτας
Θέση (σημερινή)(δεν έχει οριστεί)
Περιγραφή

29 Σεπτεμβρίου 1671: Αναφορά σε σπίτι στη συνοικία της Οδηγήτριας στο Χάνδακα που περιλαμβάνει χαμάμ.

Δείτε την εγγραφή στον "Αρχαιολογικό Άτλαντα"
Βιβλιογραφία

Ελένη Καραντζίκου και Πηνελόπη Φωτεινού, Ιεροδικείο Ηρακλείου: τρίτος κώδικας (1669/73 και 1750/67), επιμ. Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2003, σελ.76, αρ. 148