Κατηγορίαπηγάδι
Γενικές πληροφορίες για τη διαχείριση νερού
Γραπτές μαρτυρίες
Υλικά κατάλοιπα
Όνομα
Άλλες ονομασίες
Χρήση δημόσια/ιδιωτικήΙδιωτική
Εποχή κατασκευής/πρώτης αναφοράςΟθωμανική
Αιώνας17ος
Έτος1671
ΝομόςΗρακλείου
ΕπαρχίαΤεμένους
ΟικισμόςΗράκλειο
Θέση (αρχική)Λιμάνι/πλατεία Αγίου Δημητρίου
Θέση (σημερινή)(δεν έχει οριστεί)
Περιγραφή

6 Οκτωβρίου 1671: Αναφορά σε κατοικία στη συνοικία Αρχιστρατήγου, κοντά στο τζαμί του Ιμπραήμ Πασά στο Χάνδακα. Στην κατοικία υπάρχει πηγάδι.

Δείτε την εγγραφή στον "Αρχαιολογικό Άτλαντα"
Βιβλιογραφία

Ελένη Καραντζίκου και Πηνελόπη Φωτεινού, Ιεροδικείο Ηρακλείου: τρίτος κώδικας (1669/73 και 1750/67), επιμ. Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2003, σελ.77, αρ. 150.

Νικόλαος Σ. Σταυρινίδης, Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών εγγράφων αφορώντων εις την ιστορίαν της Κρήτης, 5 τόμοι, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, Ηράκλειο 1975-1985, τ. Α΄, σελ. 384-385, αρ. 480.