Κατηγορία(δεν έχει οριστεί)
Γενικές πληροφορίες για τη διαχείριση νερού
Γραπτές μαρτυρίες
Υλικά κατάλοιπα
Όνομα
Άλλες ονομασίες
Χρήση δημόσια/ιδιωτική
Εποχή κατασκευής/πρώτης αναφοράςΟθωμανική
Αιώνας17ος
Έτος1672
ΝομόςΗρακλείου
ΕπαρχίαΤεμένους
ΟικισμόςΗράκλειο
Θέση (αρχική)συνοικία τζαμιού Σουλτάν Ιμπραήμ Χαν/Άγιος Πέτρος
Θέση (σημερινή)(δεν έχει οριστεί)
Περιγραφή

20 Ιανουαρίου 1672: Αναφορά σε διένεξη μεταξύ μουσουλμάνων κατοίκων της περιοχής κοντά στο τζαμί του Σουλτάν Ιμπραήμ Χάν στο Χάνδακα εξ αιτίας της διοχέτευσης απόνερων του μαγειρείου του ενός στο οικόπεδο του άλλου.

Δείτε την εγγραφή στον "Αρχαιολογικό Άτλαντα"
Βιβλιογραφία

Ελένη Καραντζίκου και Πηνελόπη Φωτεινού, Ιεροδικείο Ηρακλείου: τρίτος κώδικας (1669/73 και 1750/67), επιμ. Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2003, σελ.162, αρ. 320.