Κατηγορίαπηγάδι
Γενικές πληροφορίες για τη διαχείριση νερού
Γραπτές μαρτυρίες
Υλικά κατάλοιπα
Όνομα
Άλλες ονομασίες
Χρήση δημόσια/ιδιωτική
Εποχή κατασκευής/πρώτης αναφοράςΟθωμανική
Αιώνας17ος
Έτος1672
ΝομόςΗρακλείου
ΕπαρχίαΤεμένους
ΟικισμόςΗράκλειο
Θέση (αρχική)συνοικία του μετζιτιού του Σοφού Μεχμέτ Πασά
Θέση (σημερινή)(δεν έχει οριστεί)
Περιγραφή

18 Μαρτίου 1672: Αναφορά σε σπίτι στη συνοικία του μετζιτιού του Σοφού Μεχμέτ Πασά στο Ηράκλειο το οποίο περιλαμβάνει ένα πηγάδι (Σταυρινίδης, τ. Α΄, αρ. 519, σ. 422-423).

Δείτε την εγγραφή στον "Αρχαιολογικό Άτλαντα"
Βιβλιογραφία

Ελένη Καραντζίκου και Πηνελόπη Φωτεινού, Ιεροδικείο Ηρακλείου: τρίτος κώδικας (1669/73 και 1750/67), επιμ. Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2003, σελ.190, αρ. 376.