Κατηγορίαυδρόμυλος
Γενικές πληροφορίες για τη διαχείριση νερού
Γραπτές μαρτυρίες
Υλικά κατάλοιπα
Όνομα
Άλλες ονομασίες
Χρήση δημόσια/ιδιωτικήΙδιωτική
Εποχή κατασκευής/πρώτης αναφοράς(δεν έχει οριστεί)
Αιώνας(δεν έχει οριστεί)
Έτος0
ΝομόςΗρακλείου
ΕπαρχίαΒιάννου
ΟικισμόςΆνω Βιάννος
Θέση (αρχική)(δεν έχει οριστεί)
Θέση (σημερινή)(δεν έχει οριστεί)
Περιγραφή

Νερόμυλος στην Άνω Βιάννο. Σε καλή κατασταστη διατηρούνται όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του μύλου: δεξαμενη, αγωγός, υδατόπυργος, εργαστήριο, αλλά και ο μηχανισμός άλεσης.

Δείτε την εγγραφή στον "Αρχαιολογικό Άτλαντα"
Βιβλιογραφία

Διαρκής Κατάλογος των Κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Ελλάδος