Κατηγορίαυδρόμυλος
Γενικές πληροφορίες για τη διαχείριση νερού
Γραπτές μαρτυρίες
Υλικά κατάλοιπα
Όνομα
Άλλες ονομασίες
Χρήση δημόσια/ιδιωτική
Εποχή κατασκευής/πρώτης αναφοράςΟθωμανική
Αιώνας20ος
Έτος1910
ΝομόςΗρακλείου
ΕπαρχίαΜαλεβιζίου
ΟικισμόςΓωνιές
Θέση (αρχική)Παληόμυλος
Θέση (σημερινή)(δεν έχει οριστεί)
Περιγραφή

Νερόμυλος στη θέση"Παληόμυλος"Γωνιών Μαλεβιζίου. Το νερό συγκεντρωνόταν πρώτα σε στέρνα και μετά διοχετευόταν με ορμή στον υδατοτροχό του μύλου.

Δείτε την εγγραφή στον "Αρχαιολογικό Άτλαντα"
Βιβλιογραφία

Διαρκής Κατάλογος των Κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Ελλάδος