Κατηγορίαυδρόμυλος
Γενικές πληροφορίες για τη διαχείριση νερού
Γραπτές μαρτυρίες
Υλικά κατάλοιπα
Όνομα
Άλλες ονομασίες
Χρήση δημόσια/ιδιωτική
Εποχή κατασκευής/πρώτης αναφοράςΒενετική
Αιώνας(δεν έχει οριστεί)
Έτος0
ΝομόςΡεθύμνου
ΕπαρχίαΜυλοποτάμου
ΟικισμόςΕπισκοπή
Θέση (αρχική)(δεν έχει οριστεί)
Θέση (σημερινή)(δεν έχει οριστεί)
Περιγραφή

Ο νερόμυλος βρίσκεται στα όρια του οικισμού Επισκοπής Μυλοποτάμου.  Πρόκειται για μύλο στον οποίο το εργαστήριο ήταν και ο χώρος κατοικίας του μυλωνά. Ο μύλος πιθανόν χρονολογείται στη βενετική περίοδο. Η κρήνη που βρίσκεται κοντά στον μύλο και τον υδροδοτούσε είναι μεταγενέστερη, χρονολογείται στην οθωμανική εποχή.

Έχει χαρακτηριστεί ιστορικά διατηρητέο μνημείο, ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/15396/548/5-4-2002 - ΦΕΚ 474/Β/17-4-2002.

Δείτε την εγγραφή στον "Αρχαιολογικό Άτλαντα"
Βιβλιογραφία

Διαρκής Κατάλογος των Κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Ελλάδος

Για τους νερόμυλουςτης επαρχίας Μυλοποτάμου βλ. και

Αντώνης Δαφέρμος , ''Οι Νερόμυλοι στον Μυλοπόταμο'', Ο Μυλοπόταμος από την Αρχαιότητα ως Σήμερα. Περιβάλλον, Αρχαιολογία, Ιστορία, Λαογραφία, Κοινωνιολογία. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου , Ρεθυμνο 2006, σ. 57-74.