Κατηγορίαυδρόμυλος
Γενικές πληροφορίες για τη διαχείριση νερού
Γραπτές μαρτυρίες
Υλικά κατάλοιπα
Όνομα
Άλλες ονομασίες
Χρήση δημόσια/ιδιωτική
Εποχή κατασκευής/πρώτης αναφοράςΟθωμανική
Αιώνας(δεν έχει οριστεί)
Έτος0
ΝομόςΡεθύμνου
ΕπαρχίαΑγίου Βασιλείου
ΟικισμόςΣπήλι
Θέση (αρχική)Σπήλι, νότιο τμήμα του οικισμού, κοντά στον ποταμό Σπηλιανό
Θέση (σημερινή)(δεν έχει οριστεί)
Περιγραφή

Κοντά στο Σπήλι, στον Σπηλιανό ποταμό (παραπόταμο του Κουρταλιώτη) βρίσκονται δύο νερόμυλοι. Διατηρούν τον μηχανολογικό τους εξοπλισμό. Μπορούν να χρονολογηθούν στα τέλη του 18ου - αρχές 19ου αιώνα.

Έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία, ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/667/62428/1510/11-8-2004 - ΦΕΚ 1321/Β/30-8-2004.

 

Δείτε την εγγραφή στον "Αρχαιολογικό Άτλαντα"
Βιβλιογραφία

Διαρκής Κατάλογος των Κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Ελλάδος