Κατηγορία(δεν έχει οριστεί)
Γενικές πληροφορίες για τη διαχείριση νερού
Γραπτές μαρτυρίες
Υλικά κατάλοιπα
Όνομα
Άλλες ονομασίες
Χρήση δημόσια/ιδιωτική
Εποχή κατασκευής/πρώτης αναφοράςΒενετική
Αιώνας(δεν έχει οριστεί)
Έτος0
ΝομόςΗρακλείου
ΕπαρχίαΤεμένους
ΟικισμόςΠαρακάντια
Θέση (αρχική)(δεν έχει οριστεί)
Θέση (σημερινή)(δεν έχει οριστεί)
Περιγραφή

Κατα το βενετικό εποικισμό, τα νερά της δημόσιας περιοχής της Παρακάντιας παραχωρήθηκαν σε ιδιώτες.

Δείτε την εγγραφή στον "Αρχαιολογικό Άτλαντα"
Βιβλιογραφία

Χαράλαμπος Γάσπαρης, Η γη και οι αγρότες στη μεσαιωνική Κρήτη, 13ος - 14ος αιώνα, Αθήνα 1997, σελ. 105.