Κατηγορίαποτάμι
Γενικές πληροφορίες για τη διαχείριση νερού
Γραπτές μαρτυρίες
Υλικά κατάλοιπα
Όνομα
Άλλες ονομασίες
Χρήση δημόσια/ιδιωτική
Εποχή κατασκευής/πρώτης αναφοράς(δεν έχει οριστεί)
Αιώνας(δεν έχει οριστεί)
Έτος(δεν έχει οριστεί)
ΝομόςΧανίων
ΕπαρχίαΣελίνου
ΟικισμόςΣούγια
Θέση (αρχική)(δεν έχει οριστεί)
Θέση (σημερινή)(δεν έχει οριστεί)
Περιγραφή

Σύμφωνα με την καταγραφή του Μπασιλικάτα, ο ποταμός Σόγια (ο χείμαρρος της Σούγιας) έχει συνεχή ροή, αφθονότατο, άριστο νερό. Κινεί μύλους.

Δείτε την εγγραφή στον "Αρχαιολογικό Άτλαντα"
Βιβλιογραφία

Στέργιος Σπανάκης, Έκθεση Franzesco Basilicata 1630 Μνημεία Κρητικής Ιστορίας τομ. V, Ηράκλειο 1960, σελ.38.