Κατηγορίαποτάμι
Γενικές πληροφορίες για τη διαχείριση νερού
Γραπτές μαρτυρίες
Υλικά κατάλοιπα
Όνομα
Άλλες ονομασίες
Χρήση δημόσια/ιδιωτική
Εποχή κατασκευής/πρώτης αναφοράς(δεν έχει οριστεί)
Αιώνας(δεν έχει οριστεί)
Έτος(δεν έχει οριστεί)
ΝομόςΧανίων
ΕπαρχίαΣελίνου
Οικισμός(δεν έχει οριστεί)
Θέση (αρχική)(δεν έχει οριστεί)
Θέση (σημερινή)(δεν έχει οριστεί)
Περιγραφή

Σχετικά με τον ποταμό του Αγίου Παύλου ο Φλωρεντινός μοναχός Μπουοντελμόντι σημειώνει πως “έπειτα από μια μακριά διαδρομή, είδα κάτω από αυτές τις ψηλές ακτές, το εκκλησάκι του Αγίου Παύλου, που κοντά του αναπηδά από μικρές φλέβες μεγάλη ποσότητα ψυχρότατου νερού”. Σχολιάζει πως “ο Άρνος μας με δυσκολία περηφανεύεται ότι έχει το διπλάσιο”.

Ο χαρτογράφος και στρατιωτικός μηχανικός Μπασιλικάτα σημειώνει ο ποταμός του Αγίου Παύλου, όπως και της Αγίας Ρουμέλης, κινεί μύλους έχει άφθονα νερά, συνεχή ροή. Οι πονεντίνικες γαλέρες πηγαίνουν καμιά φορά σε αυτούς τους ποταμούς να πάρουν νερό.

Δείτε την εγγραφή στον "Αρχαιολογικό Άτλαντα"
Βιβλιογραφία

Buondelmonti, Cristoforo, Περιγραφή της νήσου Κρήτης : Ένας γύρος της Κρήτης στα 1415, μτφ και εισαγωγή Μάρθα Αποσκίτη, πρόλογος και δυο άρθρα του Στυλιανού Αλεξίου, Ηράκλειο 1996, σελ. 29.

Στέργιος Σπανάκης, Έκθεση Franzesco Basilicata 1630 Μνημεία Κρητικής Ιστορίας τομ. V, Ηράκλειο 1960, σελ. 38.