Κατηγορίαπηγή
Γενικές πληροφορίες για τη διαχείριση νερού
Γραπτές μαρτυρίες
Υλικά κατάλοιπα
Όνομα
Άλλες ονομασίες
Χρήση δημόσια/ιδιωτική
Εποχή κατασκευής/πρώτης αναφοράς(δεν έχει οριστεί)
Αιώνας(δεν έχει οριστεί)
Έτος(δεν έχει οριστεί)
ΝομόςΧανίων
ΕπαρχίαΣφακίων
Οικισμός(δεν έχει οριστεί)
Θέση (αρχική)(δεν έχει οριστεί)
Θέση (σημερινή)(δεν έχει οριστεί)
Περιγραφή

Σύμφωνα με την καταγραφή του χαρτογράφοου και στρατιωτικού μηχανικού Φρατσένσκο Μπασιλικάτα, στο Καστέλι Σφακίων αναβλύζει κοντά στη θάλασσα πηγή, την οποία χρησιμοποιούν όλα τα Σφακιά. σημειώνει ακόμα πως τέσσερα βήματα μέσα στη θάλασσα βγαίνει γλυκό νερό.

Δείτε την εγγραφή στον "Αρχαιολογικό Άτλαντα"
Βιβλιογραφία

Στέργιος Σπανάκης, Έκθεση Franzesco Basilicata 1630 Μνημεία Κρητικής Ιστορίας V, Ηράκλειο 1690.