ποτάμια Αποκόρωνα

Κατηγορίαυδρόμυλος
Γενικές πληροφορίες για τη διαχείριση νερού
Γραπτές μαρτυρίες
Υλικά κατάλοιπα
Όνομαποτάμια Αποκόρωνα
Άλλες ονομασίες
Χρήση δημόσια/ιδιωτική
Εποχή κατασκευής/πρώτης αναφοράςΒενετική
Αιώνας15ος
Έτος1428
ΝομόςΧανίων
ΕπαρχίαΑποκόρωνα
Οικισμός(δεν έχει οριστεί)
Θέση (αρχική)(δεν έχει οριστεί)
Θέση (σημερινή)(δεν έχει οριστεί)
Περιγραφή

Το 1428 ο Μαρκο de Zanono εξασφάλισε την πρώτη άδεια για καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου. Η άδεια είχε ισχύ για 10 χρόνια. Ο Μαρκο de Zanono εισήγαγε υλικά και μηχανήματα για την κατασκευή δυο μύλων στα ποτάμια του Αποκόρωνα.

Δείτε την εγγραφή στον "Αρχαιολογικό Άτλαντα"
Βιβλιογραφία

Χαράλαμπος Γάσπαρης, “Φυσικό και αγροτικό τοπίο στη μεσαιωνική Κρήτη, 13ος-14ος αιώνας” Yλικό, φυσικό και πνευματικό περιβάλλον στον βυζαντινό και μεταβυζαντινό κόσμο - 6, Ίδρυμα Γουλανδρή-Xορν, Αθήνα 1994, σελ. 52-53.