Κατηγορίαποτάμι
Γενικές πληροφορίες για τη διαχείριση νερού
Γραπτές μαρτυρίες
Υλικά κατάλοιπα
Όνομα
Άλλες ονομασίες
Χρήση δημόσια/ιδιωτική
Εποχή κατασκευής/πρώτης αναφοράς(δεν έχει οριστεί)
Αιώνας(δεν έχει οριστεί)
Έτος(δεν έχει οριστεί)
ΝομόςΗρακλείου
ΕπαρχίαΜονοφατσίου
Οικισμός(δεν έχει οριστεί)
Θέση (αρχική)(δεν έχει οριστεί)
Θέση (σημερινή)(δεν έχει οριστεί)
Περιγραφή

Ο Φλωρεντινός μοναχός Κριστόφορο Μπουοντελμόντι χαρακτηρίζει τον ποταμό Αναποδάρη φοβερό και τρομερό. Κυλά μέσα από εκτεταμένες πεδιάδες, σκίζει ψηλά βουνά και κατεβαίνει με βιαιότητα προς τη θάλασσα. Πολλοί βλέποντας αυτό το ρεύμα να κυλά στην πεδιάδα προς τα [βορειοναντολικά] βουνά [πριν στρίψει προς τα νότια], κρίνουν ότι κατευθύνεται ανάποδα. Για αυτό τον ονομάζουν Αναποδάρη.

Σύμφωνα με την καταγραφή του χαρτογράφου και στρατιωτικού μηχανικού Φραντσεσκο Μπασιλικάτα, ο ποταμός Αναποδάρης, περνά από την πεδιάδα της Μεσσαράς έχει καλό νερό και συνεχή ροή.

Δείτε την εγγραφή στον "Αρχαιολογικό Άτλαντα"
Βιβλιογραφία

Cristoforo Buondelmonti, Περιγραφή της νήσου Κρήτης : Ένας γύρος της Κρήτης στα 1415 / Cristoforo Buondelmonti , μτφ και εισαγωγή Μάρθα Αποσκίτη, πρόλογος και δυο άρθρα του Στυλιανού Αλεξίου, Ηράκλειον 1996, σελ.27.

Στέργιος Σπανάκης, Έκθεση Franzesco Basilicata 1630 Μνημεία Κρητικής Ιστορίας, τομ. V, Ηράκλειο 1960.