Κατηγορίαποτάμι
Γενικές πληροφορίες για τη διαχείριση νερού
Γραπτές μαρτυρίες
Υλικά κατάλοιπα
Όνομα
Άλλες ονομασίες
Χρήση δημόσια/ιδιωτική
Εποχή κατασκευής/πρώτης αναφοράς(δεν έχει οριστεί)
Αιώνας(δεν έχει οριστεί)
Έτος(δεν έχει οριστεί)
ΝομόςΗρακλείου
ΕπαρχίαΒιάννου
ΟικισμόςΆνω Βιάννος
Θέση (αρχική)(δεν έχει οριστεί)
Θέση (σημερινή)(δεν έχει οριστεί)
Περιγραφή

Σύμφωνα με την καταγραφή του χαρτογράφου και στρατιωτικού μηχανικού Φραντσέσκο Μπασιλικάτα, το ποτάμι που διασχίζει την κοιλάδα της Βιάννου ονομάζεται Ποταμός. Έχει συνεχή ροή, καλό νερό και κινεί μύλους.

Δείτε την εγγραφή στον "Αρχαιολογικό Άτλαντα"
Βιβλιογραφία

Στέργιος Σπανάκης, Έκθεση Franzesco Basilicata 1630 Μνημεία Κρητικής Ιστορίας V, Ηράκλειο 1960, σελ.39.