Άρβη, φλάβος, Μύρτος

Κατηγορίαποτάμι
Γενικές πληροφορίες για τη διαχείριση νερού
Γραπτές μαρτυρίες
Υλικά κατάλοιπα
ΌνομαΆρβη, φλάβος, Μύρτος
Άλλες ονομασίες
Χρήση δημόσια/ιδιωτική
Εποχή κατασκευής/πρώτης αναφοράς(δεν έχει οριστεί)
Αιώνας(δεν έχει οριστεί)
Έτος(δεν έχει οριστεί)
ΝομόςΗρακλείου
ΕπαρχίαΒιάννου
Οικισμός(δεν έχει οριστεί)
Θέση (αρχική)(δεν έχει οριστεί)
Θέση (σημερινή)(δεν έχει οριστεί)
Περιγραφή

Σύμφωνα με την καταγραφή του χαρτογράφου και στρατιωτικού μηχανικού Φραντέσκο Μπασιλικάτα οι ποταμοί Παναγίας της Άρβης, Φλάβος και Μύρτος χωρίζουν διαμέρισμα Χάνδακα από Σητείας. Έχουν καλό νερό και συνεχή ροή. (Σπανάκης, 1960, σελ. 40).

Δείτε την εγγραφή στον "Αρχαιολογικό Άτλαντα"
Βιβλιογραφία

Στέργιος Σπανάκης, Έκθεση Franzesco Basilicata 1630 Μνημεία Κρητικής Ιστορίας, τομ.V, Ηράκλειο 1960.