Κατηγορίαυδρόμυλος
Γενικές πληροφορίες για τη διαχείριση νερού
Γραπτές μαρτυρίες
Υλικά κατάλοιπα
Όνομα
Άλλες ονομασίες
Χρήση δημόσια/ιδιωτική
Εποχή κατασκευής/πρώτης αναφοράςΒενετική
Αιώνας17ος
Έτος1610
Νομός(δεν έχει οριστεί)
Επαρχία(δεν έχει οριστεί)
Οικισμός(δεν έχει οριστεί)
Θέση (αρχική)(δεν έχει οριστεί)
Θέση (σημερινή)(δεν έχει οριστεί)
Περιγραφή

Ο δούκας της Κρήτης Ντολφίν Βενιερ αναφέρει στην Έκθεση του το 1610, πως κατα τους μήνες Οκτώβρη και Νοέμβρη υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες στο άλεσμα των σιτηρών τόσο στους νερόμυλους όσο και στους ανεμόμυλους λόγω της μείωσης του νερού και της άπνοιας. Προτείνει τη δημιουργία ιπποκίνητων μύλων για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκη.

Δείτε την εγγραφή στον "Αρχαιολογικό Άτλαντα"
Βιβλιογραφία

Στέργιος Σπανάκης, “Η έκθεση του Ντολφιν Βενιέρ, Δούκα της Κρήτης 1610”, Κρητικά Χρονικά 4,τευχ.1 (1950) σελ. 319-352.