Κατηγορίαποτάμι
Γενικές πληροφορίες για τη διαχείριση νερού
Γραπτές μαρτυρίες
Υλικά κατάλοιπα
Όνομα
Άλλες ονομασίες
Χρήση δημόσια/ιδιωτική
Εποχή κατασκευής/πρώτης αναφοράς(δεν έχει οριστεί)
Αιώνας(δεν έχει οριστεί)
Έτος(δεν έχει οριστεί)
ΝομόςΡεθύμνου
ΕπαρχίαΡεθύμνου
Οικισμός(δεν έχει οριστεί)
Θέση (αρχική)(δεν έχει οριστεί)
Θέση (σημερινή)(δεν έχει οριστεί)
Περιγραφή

Αγοραπωλησία στην περιοχή Καλαμάκι του χωριού Κυριαννά, όπου ο Νικόλας Δακαλούκας από το χωριό Αρμένοι πουλάει στον Αντωνάκη Δακαλούκα χωράφια, τα οποία συνορεύουν με ποτάμι (dere). Η συνολική τιμή πώλησης ανέρχεται στα 30 μεγάλα ριάλια γρόσια. 10 Μουχαρέμ 1065, (20.11.1654)

Δείτε την εγγραφή στον "Αρχαιολογικό Άτλαντα"
Βιβλιογραφία

Mustafa Oğuz, Girit (Resmo) Ser‘iye Sicil Defterleri (1661-1067), διδακτορική διατριβή, Κωνσταντινούπολη, Marmara Üniversitesi, 2002, σελ. 288.