Κατηγορίαυδρόμυλος
Γενικές πληροφορίες για τη διαχείριση νερού
Γραπτές μαρτυρίες
Υλικά κατάλοιπα
Όνομα
Άλλες ονομασίες
Χρήση δημόσια/ιδιωτική
Εποχή κατασκευής/πρώτης αναφοράς(δεν έχει οριστεί)
Αιώνας(δεν έχει οριστεί)
Έτος(δεν έχει οριστεί)
ΝομόςΡεθύμνου
ΕπαρχίαΡεθύμνου
Οικισμός(δεν έχει οριστεί)
Θέση (αρχική)(δεν έχει οριστεί)
Θέση (σημερινή)(δεν έχει οριστεί)
Περιγραφή

1-10 Ραμαζάν 1062 / 6-15 Αυγούστου 1652: Αναφορά σε μύλο στο Κάτω Βαλσαμόνερο

Στο χωριό Κάτω Βαλσαμόνερο ο Τζώρτζης, γιος Φραντζέσκου κληρονομεί την περιουσία του πατέρα του και του θείου του Τζαμεκλί Καλλέργη, μετά το θάνατο των δύο προηγούμενων. Η κληρονομιά περιέχει, μεταξύ άλλων, έναν νερόμυλο.

Δείτε την εγγραφή στον "Αρχαιολογικό Άτλαντα"
Βιβλιογραφία

Mustafa Oğuz, Girit (Resmo) Ser‘iye Sicil Defterleri (1661-1067), διδακτορική διατριβή, Κωνσταντινούπολη, Marmara Üniversitesi, 2002, σελ. 411-412,