Κατηγορίαπηγάδι
Γενικές πληροφορίες για τη διαχείριση νερού
Γραπτές μαρτυρίες
Υλικά κατάλοιπα
Όνομα
Άλλες ονομασίες
Χρήση δημόσια/ιδιωτικήΙδιωτική
Εποχή κατασκευής/πρώτης αναφοράς(δεν έχει οριστεί)
Αιώνας(δεν έχει οριστεί)
Έτος(δεν έχει οριστεί)
ΝομόςΡεθύμνου
ΕπαρχίαΡεθύμνου
ΟικισμόςΡέθυμνο
Θέση (αρχική)(δεν έχει οριστεί)
Θέση (σημερινή)(δεν έχει οριστεί)
Περιγραφή

Σπίτια δίπλα στη Φορτέτσα, τα οποία περιέχουν δύο πηγάδια. Τα σπίτια εγκαταλείφθηκαν μετά την κατάκτηση της πόλης. 21-29/30 Σαμπάν 1061, (9-17.8.1651)

Δείτε την εγγραφή στον "Αρχαιολογικό Άτλαντα"
Βιβλιογραφία

Mustafa Oğuz, Girit (Resmo) Ser‘iye Sicil Defterleri (1661-1067), διδακτορική διατριβή, Κωνσταντινούπολη, Marmara Üniversitesi, 2002, σελ. 435.