Κατηγορίαπηγάδι
Γενικές πληροφορίες για τη διαχείριση νερού
Γραπτές μαρτυρίες
Υλικά κατάλοιπα
Όνομα
Άλλες ονομασίες
Χρήση δημόσια/ιδιωτική
Εποχή κατασκευής/πρώτης αναφοράς(δεν έχει οριστεί)
Αιώνας18ος
Έτος1764
ΝομόςΗρακλείου
ΕπαρχίαΠεδιάδος
Οικισμός(δεν έχει οριστεί)
Θέση (αρχική)(δεν έχει οριστεί)
Θέση (σημερινή)(δεν έχει οριστεί)
Περιγραφή

(27 Σεβάλ 1177/28 Απριλίου 1764) Πώληση περιουσίας του θανόντος κεχαγιά των τοπτσήδων του δεξιού τομέα του Χάνδακα Μεχμέντ Κετχιουντά, από τις κόρες του στον Μπεντρί Αχμέντ Εφέντι. Ο κεχαγιάς είχε μουκατά στην Πεδιάδα. Αναφέρεται ρυάκι στην περιοχή Μακρίντιχο (;), η οποία αποτελούσε μέρος του μουκατά του. Επίσης αναφέρεται κτήμα με πηγάδι.

Δείτε την εγγραφή στον "Αρχαιολογικό Άτλαντα"
Βιβλιογραφία

Αδημοσίευτη πηγή από το Τουρκικό Αρχείο Ηρακλείου, ΤΑΗ 28, σελ.92.